Mag. Michael Schreckeis

Psychotherapeut - Psychoanalyse

Moja profesionalna karijera Psihoanaliza Ponude psihoterapija supervizija Seminari o seksualitetu Seminari o migraciji Kontakt Publikacije

Seminari na temu migracija i bijeg

Psihodinamika bijega i migracije „Unutrašnja i spoljna odiseja“

Nije samo spoljna manifestacija patnje izbjeglica i raseljenih osoba po pravilu zamršena i zbunjujuća. U mnogim slučajevima je također i unutrašnje raspoloženje kompleksno i teško razumljivo. Njihova traumatizirajuća priča pobuđuje zainteresovanost, saučešće i potrebu da im se pomogne. Istovremeno zbunjuju razlike u porijeklu, u običajima i razlike u načinima povezanosti. Beznađe u egzilu čini čovjeka zbunjenim, a povrede su zbog različitog postupanja sa bliskošću i distancom često vrlo teško razumljive. Ponekad dolazi do pojave nestrpljenja poprćeno pasivnošću ili ljutnje zbog nedostatka zahvalnosti od strane žrtava. Ni sa jednom drugom grupom stanovništva se tako brzo ne nailazi na granicu razumijevanja niti na nemogućnost „rješenja“. Savjetodavni kontakti i pružanje pomoći azilantima i izbjeglicama zahtjevaju manje „rješenja“ nego angažirano i kritično samorazumijevanje prilikom praćenja „otuđenih“.

Ciljevi:

Vlastiti strah od nepoznatih, osjećaje nemoći i nerazumijevanje prepoznati, imenovati i razumijeti

Raspravljati o konkretnim situacijama učesnika

Poticaj tematskim inputom na temu migracija

Ciljna grupa:

Glavni i počasni saradnici za izbjeglice

„Na ivici“ Burnout-Profilaksa u radu sa izbjeglicama

Burnout predstavlja rizik za sve saradnike u području psiho-socijalnog rada, a na poseban način u radu sa izbjeglicama. Ovaj fenomen pogađa uglavnom osobe koji pristupaju radu sa velikom ambicijom i idealizmom i osobe koje su vrlo opterećene pritiskom da uspiju. Pri tome ne nailaze na priznanje, pate od nejasnih hijerarhija, struktura ili saradnika. U tom stalnom stresu, koji je ponekad popraćen partnerskim ili porodičnim problemima, osobe se izlažu opasnosti da budu doslovno istrošeni – Tijelo, duh i duša se bune.

Iscrpljene osobe osjećaju se kako u privatnom tako i u profesionalnom životu iznemoglim, potištenim, umornim i neučinkovitim. Odnos prema sebi samom ili neposrednoj okolini (klijent, saradnik) je opterećen. Iscrpljenost, umanjenost snage, cinične i agresivne reakcije, psihosomatska oboljenja su posljedica tih pojava.

Ciljevi:

Obnovljanje energije

Prepoznati potencijale i resurse

Proniknuti u povezanosti

Proširiti svijest

Ciljna grupa:

Glavni i počasni savjetnici za izbjeglice

Razumijeti traumu i pratiti traumatizovane osobe

Riječi kao što su „trauma“ i „traumatiziran“ su u međuvremenu postale sastavni dio (ne samo u psihoterapiji) svakodnevnog vokabulara. Psihoterapeuti postavljaju sve češće diagnoza „Posttraumatski poremećaj opterećenosti“.

Svakako to nije problematično, pogotovu kada se radi o stručnom mišljenju i njegovom izdavanju. U svom psihoterapijskom radu susrećemo se sa izbjeglicama sa traumom, traumom koja je prouzrokovana od strane čovjeka i koja ima politički kontekst. Osim toga djeluju opet i socijalni i politički faktori retraumatizacije (postupak davanja azila, socijalna situacija itd).

IPod plaštom naučne objektivnosti patnja prouzrokovana od strane politike i čovjeka prikriva se sterilnom medicinskom dijagnozom. Namjera nam je da u ovoj radionici sa tim povezane izazove reflektujemo na odnose prilikom terapije i da raspravljamo o protivriječnostima aktuelnih rasprava o traumi i o diagnozi „Posttraumatski poremećaj opterećenosti“.

Daleko od mnoštva novih mogućnosti liječenja, za koje se može smatrati da se skoro na granici izvodljivosti, važi pravilo, patnji naših klijenata omogućiti više prostora i prepoznati našu vlastitu političku odgovornost.

Ciljna grupa:

Stručno usavršavanje u domenu psihoterapije, Socijalni radnici, počasne suradnice i suradnici

„Opet on!“ Postupanje kod težih slučajeva

Svi koji rade u javnim otvorenim ustanovama poznaju problem. Osobe koje se iznenada i nepozvani pojave i koje se potpuno drugačije i nepristojno ponašaju od očekivanog.

Ta pojava je poprćena psovkama i psihičkim pražnjenjem pa sve do vrištanja i prijetnje. Kako „pravilno“ reagovati? Kako uspostaviti ravnotežu između humanosti profesionalnih zahtjeva?

Ciljevi:

Razviti sigurnost u postupanju sa težim, problematičnim osobama (psihičko bolesnih)

Dobiti izražen osjećaj, kada razgraničenje ima smisla, gdje je profesionalna pomoć onima kojima je potrebna važna i gdje postoji

Dobiti savjete za higijenu duše

Ciljna grupa:

Sagovornici u javno dostupnim službama

© Copyright 2014 - Last updated: 08.2016

Mag. Michael Schreckeis / Lamberggasse 31. 5020 Salzburg - Österreich