Mag. Michael Schreckeis

Psychotherapeut - Psychoanalyse

Moja profesionalna karijera Psihoanaliza Ponude psihoterapija supervizija Seminari o seksualitetu Seminari o migraciji Kontakt Publikacije

Terapija za homo i heteroseksualne parove

Terapija parova je u ponudi sa ciljem da se obradi i ako je moguće da se prebrodi akutni i hronicni konflikti u odnosu parova.

© Copyright 2014 - Last updated: 08.2016

Mag. Michael Schreckeis / Lamberggasse 31. 5020 Salzburg - Österreich