Mag. Michael Schreckeis

Psychotherapeut - Psychoanalyse

Moja profesionalna karijera Psihoanaliza Ponude psihoterapija supervizija Seminari o seksualitetu Seminari o migraciji Kontakt Publikacije

Psihoterapija

Psihoanalitička terapija i psihoanaliza za odrasle.

Cijena za jedan sat (50 minuta): 80 eura.

Postoji ugovor sa Salzburškim područnim zdravstvenim osiguranjem. Moguć djelimični povrat novca kod austrijskih zdravstvenih osiguranja.

© Copyright 2014 - Last updated: 08.2016

Mag. Michael Schreckeis / Lamberggasse 31. 5020 Salzburg - Österreich