Mag. Michael Schreckeis

Psychotherapeut - Psychoanalyse

Moja profesionalna karijera Psihoanaliza Ponude psihoterapija supervizija Seminari o seksualitetu Seminari o migraciji Kontakt Publikacije

Seminari na temu seksualnost

Razumijeti i pratiti ponašanje djece sa iskustvom zlostavljanja - Uvježbavati blizinu i distancu

Iskustva zlostavljanja djece i omladine koja su Vam povjerena, otežavaju situaciju pomagača na taj način što u grupi dolazi često do pojave otežane dinamike; iskustva seksualnog zlostavljanja se međusobno razmijenjuju i često prenose na druge. Djevojčice i dječaci ne odrastaju sami po obrazcima ponašanja, koji se „stvaraju“ zbog zlostavljanja. Oni to praktikuju radije u grupi na način koji je karakterističan za polove. Da bi se ova pojava usmjerila u drugom pravcu, rasprava o ovoj tematici je korisna i neophodna.

Sadržaji:

Razumijevanje unutrašnje dinamike i posljedica zlostavljanja

Razumijevanje odbrambene strategije nakon doživljenih trauma

Unutrašnji konflikt: Šta u meni kao vaspitaču izaziva ta tema? Kako na mene utiče moja lična seksualna socijalna situacija, polna uloga i polni identitet?

Teme povlačenja granica u grupi

Generacijske granice: Odnosi između socijalnih radnika i mladih

Razjasniti obaveze, mogućnosti prostora za djelovanje i mogućnosti zaštite ustanova

Granice i mogućnosti pedagoških i terapijskih ponude pomoći

Vlastito radno mjesto u ulozi pomagača: Koji oblici podrške su mogući?

Ko su saradnici na poslu i van posla? Gdje mogu dobiti stručni savjet i podršku?

Strušno usavršavanje za namještenike u ustanovama za zbrinjavanje djece i mladih.

Seksualnost i invalidnost

Cilj seminara jeste kritički osvrt na polje napetosti između prava na seksualnost i postupanja sa težim oblicima ponašanja kao i onim načinima ponašanja koji su iznad granica normale. Gdje se nalaze problemi i gdje sa njima možemo susresti?

Teoretski input

Iskustva terapijske prakse su sastavni dio seminara

Igranje uloga i refleksija

Pitanja kontracepcije

Ciljna grupa:

Namještenici ustanova za pomoć invalidima i ustanova za psiho-socijalno zbrinjavanje, namještenici uprave.

Seksualni poremećaji i liječenje

Cilj psihoanalitičkog orijentisanog stručnog usavršavanja je, upoznati psihoterapeute, liječnike i psihologe sa teoretskim i kliničkim aspektima seksualnih poremećaja i problema. Rezultati ovog usavršavanja odražavaju se kasnije u postupku liječenja. Cilj ovog stručnog usavršavanja nije da se u užem smislu nauče seksualne terapije, nego da se na neki način produbi postojeća stručnost učesnika, koja bi omogućila da, liječenje seksualnih funkcionalnih poremaćaja, seksualnih problema parova, seksualnih ponašanja koji odudaraju od normalnih normi ponašanja, smetnji polnog identiteta, seksualni trauma kai i seksualnih smetnji zbog tjelesnog oboljenja, liječenje nakon operacije i u starosti, postane sastavni dio njihovog psihoterapeutskog rada.

Ciljna grupa:

Psihoterapeutkinje i psihoterapeuti, socijalni radnici.

Starosna dob, seksualnost i njega

Za njegovatelje je odnos prema intimnosti i bliskost dio svakodnevnog posla. Seksualnost tretiranih osoba se odvija pred očima njegovatelja, izražavanje seksualnih potreba se često doživljava kao posezanje za njegovateljima. Kao posljedica nesigurnost, stid, strah ili bespomoćnost, mogu negativno da utiču na rad njegovatelja. Ovaj seminar nudi učesnicima mogućnost da rješavaju probleme koji se odnose profesiju i praksu, da prenose lična iskustva i dostignuća i da razvijaju nove mogućnosti djelovanja.

Sadržaji:

Razgovor o seksualnosti

Suočavanje sa različitim oblicima izraza seksualnosti

Seksualnost kao temeljni izraz života

Uticaj starosne dobi, bolesti, operacije i medikamenata na seksualnost

Nejasne granice između distance i bliskosti

Starost, inkontinencija i seksualna aktivnost– kako se nositi s tim?

Problemska situacija djelovanja njegovatelja

Ciljna grupa:

Namještenice i namještenici u oblasti njege starijih osba

Seksualnost kao neugodna tema – Seksualnost u predškolskom uzrastu

Mala djeca počinju da govore na temu seksualnost pitanjima o porijeklu i o rađanju braće i sestara. Oni koriste izraze iz oblasti seksualnosti i vulgarne izraze koji se odnose na fekalije, koriste homofobne izraze kao psovke ili donose stripove i porno filmove. Seksualna ponašanja ili konflikti između polova opterećuju ponekad grupu.

Njegovateljice se suočavaju sa problemom kako da reaguju na odgovarajući način.Skrenuti pogled ili reagovati? Kada je pravi momenat za poduzimanje mjera i na koji način to treba da se učini? Što se može u zavisnosti od situacije tolerisati i kada verbalne izjave ili način ponašanja prekoračuju granice napadnosti?

Sadržaji:

Razvojno-psihološke osnove dječije dobi

Opća načela seksualne seksualne pedagogije

Konkretni tipični primjeri

Mogućnosti pedagoške intervencije

Ciljna grupa:

Pedagozi u dječijim vrtićima i djece školskog uzrasta

Tečaj seksualne pedagogije

Stručno usavršavanje se sastoji iz više seminara koji se organizuju u večernjim satima, u toku dana ili u toku jednog ili dva vikenda.

Seksualnost nije stvar korektnog načina ponašanja ili tehnika. Ona se ne može ograničiti samo na polne organe, ona je jedan psihički, tjelesni i sociokulturološki doživljaj čovjeka. Zbog toga je seksualnost u svim poljima djelovanja a naročito u radu sa mladim djevojčicama i dječacima važna tema.

Ciljevi stručnog usavršavanja:

Nadopuna i produbljivanje znanja o razvoju i uobličavanju seksualnosti

Jačanje refleksivnosti na osnovu vlastitog iskustva, orijentacije i modela reakcije u profesionalnom kao i u ličnom kontekstu

Proširenje nadležnosti u profesionalnom životu

Teme:

Seksualnost u institucijama: Refleksija iz ličnog iskustva / Vrijednosti i orijentacija

Teorija seksualne pedagogije u društvenom kontekstu

Seksualni razvoj polova:

Identitet polova i seksualna orijentacija žene i muškarca

Seksualni razvoj u okviru sopstvene biografije

Seksualno prosvjećivanje uslovljeno polom i uzrastom:

Jezik i govor

Tijelo i čula

Seksualna radoznalost i usvajanje znanja

Vlastita sjećanja, počeci i mogućnosti

Refleksija i uvježbavanje iz prakse:

PProfesionalno držanje prilikom savjetodavnog razgovora i pedagoška polja djelovanja

Didaktički poticaji

Ciljna grupa:

Stručno osoblje, koje se bavi savjetovanjem mladih i brigom o mladima (omladinski centri, domovi, stambene zajednice, ustanove za savjetovanje mladih, grupe mladih)

Terapija parova kod seksualnih poremećaja

Seksualni poremećaji su poremećaji međusobnih odnosa u različitim vrstama međusobnih veza, između partnera, između majke dijeteta, između oca i djeteta itd.

Terapijska međusobna veza klijent (par) – terapeut (par) omogućuje insceniranje određenih dinamika razvoja veze u prošlosti i sadašnjosti. One moraju biti razumljive, jasne i po potrebi izmjenjive.

Ciljna grupa:

Psihoterapeuti, saradnici u ustanovama za savjetovanje partnera i parova.

Muškarci & seks – Između zadovoljstva i frustracije

Seksualnost je sve više prisutna na fotografijama medija i u javnom govoru. Svi mi – kako muškarci tako i žene – čeznemo za partnerom i očekujemo mnogo od intimne veze u dvoje. A šta ako su bespomoćnost i razočaranje jači od želje? Šta ako nas predstave o ulogama polova i opterećenost uspjehom suviše ograničavaju?

Poticaji na temu „muška seksualnost“

Zaštićeni okviri, kako bi se moglo razgovarati o seksualnosti

Muškarci doznaju više o sebi

Ciljna grupa:

Članovi muške grupe, i muškarci zainteresovani za lična iskustva

© Copyright 2014 - Last updated: 08.2016

Mag. Michael Schreckeis / Lamberggasse 31. 5020 Salzburg - Österreich